VDO วีดีโอคู่มือสอนการใช้ระบบสารบรรณ (สำหรับสารบรรณกลาง)

เจ้าหน้าที่สามารถดู VDO สอนการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ หากมีข้อสงสัยในการใช้ระบบงาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือแนะนำ ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.


19.สมุดทะะบียนรับ (ภายนอก)
18.วิธีการลงรับหนังสือ (ภายนอก)